تبلیغات
راجر فدرر - Roger federer

About

Hi My Dear Friends
This is First & Only Roger Federer's Fans Blog in iran. This is made By one of the Roger's Lovers That Named ARA (it's shorted). I hope you enjoy looking at my blog and say your ideas to improve it
****************************
I'm ARA.I'm 20 years Old and Live in Iran (Qom).I like Tennis and i Love The King of this sport. He is ROGER FEDERER.Roger is the best Tennis player in era
****************************
!SPEND YOUR TIME IN FED'LAND
!GO ROGER

Writer
**ARA**
Topical Archive
Search
  
Newsletter

Add your E-Mail to recieve latest News and Pics

Useful Links
Informations

© All Rights Reserved 2006-2007
****************************

Best Resolution : 1152 X 864
****************************

 

Sponsers
The Roger's Sponsors are same as my sponsors.I advertise them freely

Roger's Tour**رقابت راجر
My Comment**پیام من
/div>
Quran**قرآن
Write Comment**پیام شما


**سلام**

ما رفتیم سربازی!! برای دو ماه یا شایدم دو سال نیستم!! از همه دوستانم ، چه دوستان عزیز و مهربان برسایی و چه دوستان عزیزی که دروبلاگ پیدا کردم طلب حلالیت می کنم و التماس دعا دارم!!

به امید روزهایی بهتر برای راجر!! ( فصل خاک داره شروع میشه براش دعا کنید تا امسال به حقش یعنی رولند گاروش برسه!!)
.


.
Hi my dear friends
I'll go to military servise and I think I'll miss Dear Roger for 2 months or maybe 2 years!! Just pray for Dear Roger

ویرایش شده در شنبه 17 فروردین 1387 و ساعت 02:04 ق.ظ

ارسال شده توسط ara در تاریخ‌ شنبه 17 فروردین 1387 - 02:04 ق.ظ | Opinions**نظرات( )

Pervious Title**عنوان های قبلی
Archive**آرشیو